Utrzymanie obiektu zabytkowego

Zarządzanie nieruchomością to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga specjalistycznej wiedzy i znajomości przepisów prawnych. Szczególnie obowiązki przypadają właścicielom budynków uznanych za zabytek.

Jak wygląda zarządzanie tego typu nieruchomością i jakie obowiązki ma wobec niej właściciel? Artykuł 5 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właściciela przede wszystkim obowiązek naukowego badania i dokumentowania zabytku.

Ponadto musi on prowadzić wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej nieruchomości. Oprócz tego właściciel zobowiązany jest również zabezpieczyć budynek i utrzymać go oraz jego otoczenie w jak najlepszym stanie.

www.chicmagazine.pl

Osoba posiadająca zabytek musi tez popularyzować wiedzę na jego temat oraz użytkować go w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Jako, że zabytek to nieruchomość o szczególnym znaczeniu, w wypadku jej uszkodzenia bądź zniszczenia, właściciel musi powiadomić o tym fakcie konserwatora zabytków.

zarządzanie nieruchomościami Usługi dźwigowe Poznań http://www.dekarbud.pl/PL-H22/wynajem-dzwigu,-zurawia-koszowego-w-poznaniu-i-okolicach.html
Dominik
News Reporter
Student fizyki, ponadto pracuje jako fotograf, czym łączy swoje dwie wielkie pasje. Lubi wieczorami obejrzeć film, w szczególności komedie.